Korupcijos prevencija

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIAMAS ASMUO BŪTŲ PRIVALOMAI TIKRINAMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, SĄRAŠAS      

Eil.Nr.

 Pareigybės pavadinimas

1

Direktorius

2

Direktoriaus pavaduotojas gamybai