Kokybiniai rodikliai

Išleidžiamų nuotekų išvalymo rodikliai Neringos miesto nuotekų valyklose
Geriamojo vandens analitės pagal HN 24:2017 ir jų vertės (mažiausia ir didžiausia) Neringos miesto vandenviečių tiekiamame vandenyje