Fiziniams asmenims (vartotojams)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖ KAINA IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS VARTOTOJAMS (FIZINIAMS ASMENIMS)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. O3E-1628 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.

 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį patvirtino UAB „Neringos vanduo“ direktorius 2022-11-30 d. įsakymu Nr. 2022/V – 50 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“.

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2023 m. sausio 01 d.:
Vartotojų grupės
Paslaugos kaina be PVM Eur/m³
Paslaugos kaina su PVM Eur/m³
1
2
3

1. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

iš šio skaičiaus:

 

4,33

5,24

 • geriamojo vandens tiekimas

2,29

2,77

 • nuotekų tvarkymas

2,04

2,47

2. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

iš šio skaičiaus:

 

4,26

5,15

 • geriamojo vandens tiekimas

2,25

2,72

 •  nuotekų tvarkymas

2,01

2,43

3. Vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade:

iš šio skaičiaus:

 

4,24

5,13

 •  geriamojo vandens tiekimas

2,23

2,70

 •  nuotekų tvarkymas

2,01

2,43

UAB „Neringos vanduo“ direktorius 2022-11-30 d. įsakymu Nr. 2022/V – 50 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“ patvirtino naują geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį, kuris įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.:

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis pagal apskaitos prietaiso diametrą:
Kaina Eur, be PVM
apskaitos prietaisui/mėn
Kaina Eur, su PVM
apskaitos prietaisui/mėn
-kai apskaitos prietaiso Ø15, buitinis

 

0,67

0,81

-kai apskaitos prietaiso Ø15, įvadinis

 

1,42

1,72

-kai apskaitos prietaiso Ø20, buitinis

 

0,95

1,15

-kai apskaitos prietaiso Ø20, įvadinis

 

1,63

1,97

-kai apskaitos prietaiso Ø25, įvadinis

 

2,76

3,34

-kai apskaitos prietaiso Ø32, įvadinis

 

2,94

3,56

-kai apskaitos prietaiso Ø40, įvadinis

 

6,37

7,71

-kai apskaitos prietaiso Ø50, įvadinis

 

13,48

16,31

-kai apskaitos prietaiso Ø50, kombinuotas

 

34,21

41,39

Sąskaitų apmokėjimas

Sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas galima apmokėti AB „Swedbank“, AB „Šiaulių bankas“, Luminor Bank AS, AB SEB bankas, AB „Lietuvos paštas“, Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje „Perlas Go“ jūsų kompiuteryje ar telefone www.perlasgo.lt, AB “Lietuvos spauda” kioskuose, prekybos centro „Maxima“ kasose, bei naudojantis elektroninėmis sistemomis “Viena sąskaita” ir „Ignitis savitarnos svetainė”. Internetinėje banko sistemoje sąskaitas galima apmokėti pasirinkus „ĮMOKOS IR MOKESČIAI“ ir mūsų įmokos kodą 450.

DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį – 5,17 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d. ir galios iki 2024  m. sausio 31 dienos.

Senos kainos (iki 2023 sausio 01 d.)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2021 m. lapkričio 01 d.:
Vartotojų grupės
Paslaugos kaina be PVM Eur/m³
Paslaugos kaina su PVM Eur/m³
1
2
3

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:

iš šio skaičiaus:

 

3,02

3,66

 • geriamojo vandens tiekimas

1,58

1,91

 • nuotekų tvarkymas

1,44

1,75

2. Abonentams perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:

iš šio skaičiaus:

 

2,93

3,55

 • geriamojo vandens tiekimas

1,49

1,80

 •  nuotekų tvarkymas

1,44

1,75

3. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

iš šio skaičiaus:

 

3,02

3,66

 •  geriamojo vandens tiekimas

1,53

1,85

 •  nuotekų tvarkymas

1,53

1,85

4. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

iš šio skaičiaus:

 

2,95

3,57

 •  geriamojo vandens tiekimas

1,50

1,82

 •  nuotekų tvarkymas

1,45

1,75

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis pagal apskaitos prietaiso diametrą:
Kaina Eur, be PVM
apskaitos prietaisui/mėn
Kaina Eur, su PVM
apskaitos prietaisui/mėn
-kai apskaitos prietaiso Ø15, buitinis

 

0,57

0,69

-kai apskaitos prietaiso Ø15, įvadinis

 

1,77

2,14

-kai apskaitos prietaiso Ø20, buitinis

 

0,68

0,82

-kai apskaitos prietaiso Ø20, įvadinis

 

2,42

2,93

-kai apskaitos prietaiso Ø25, įvadinis

 

2,51

3,04

-kai apskaitos prietaiso Ø32, įvadinis

 

3,26

3,94

-kai apskaitos prietaiso Ø40, įvadinis

 

5,26

6,36

-kai apskaitos prietaiso Ø50, įvadinis

 

33,45

40,47