Dispečerinė 24/7:

+370 606 04448

El. Paštas:

nvanduo@nvanduo.lt

Istorija

 • 1961 m.

  Neringa 1961 m. tapo miestu. Minėtu periodu pradėtos kurti centralizuota vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos.​

 • 1965 m.

  Nidos gyvenvietės centre, ties poilsio namais „Jūratė“, pradėjo veikti pirmasis vandens gręžinys.​

 • 1967 m.

  Nidoje pradėta eksploatuoti nuotekų perpumpavimo stotis Nr.1.​

 • 1973 m.

  iš gręžinio Kalno gatvėje pradėtas tiekti vanduo Juodkrantės gyventojams.

 • 1977 m.

  Juodkrantėje pastatyta nuotekų perpumpavimo stotis. 1980 m. pastatyta Preilos-Pervalkos vandenvietė su vandens paruošimo įrenginiais.

 • 1981 m.

  Preilos nuotekų perpumpavimo stoties darbo pradžia.

 • 1984 m.

  pradėjo veikti Pervalkos nuotekų perpumpavimo stotis.

 • Palaipsniui plėtėsi ir didėjo vandens ūkui sistemos Neringos gyvenvietėse. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vandens  ūkio kiekybiniams parametrams užtikrinti, todėl nebuvo išspręstas geriamojo vandens kokybės klausimas. Nevalytomis gyvenviečių nuotekomis buvo teršiamos  Kuršių marios. Iš dalies geriamojo vandens kokybės nepavyko užtikrinti, nes išgaunamame „žaliame“ vandenyje geležies junginiai turėjo organinę kilmę ir labai sunkiai valėsi. Tokio sudėtingo vandens nebuvo kituose respublikos vietose.

 • 1998 m.

   Vykdant LR Vyriausybės nutarimą dėl savivaldybėms priklausančio turto valdymo, nuo UAB „Klaipėdos vanduo“ atskirtas Neringos cechas ir 1998 m. birželio mėn. 01 d. įsteigta SP UAB „Neringos vanduo“

 • 2003 m.

  Siekiant sutvarkyti Neringos vandens ūkį, 2003 m. pasirašytas finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/006 „Geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemos plėtra“. Projektui skirta virš 35 mln.Lt. Projektą finansavo ISPA/Sanglaudos fondas, Lietuvos Respublika ir Neringos savivaldybė. 2004-2005 m. pasirašytos trys rangos darbų sutartys. Sutartyse numatyti darbai užbaigti 2010m.gruodžio 30 d.

 • 2004 m.

   Įgyvendinus rangos darbų sutartį Nr.V/2004/N09 „Neringos miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir plėtra“, Nidos, Juodkrantės ir Preilos-Pervalkos vandenvietėse rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai. Iš naujų įrenginių vartotojams tiekiamas paruoštas kokybiškas geriamasis vanduo.

 • 2004 m.

  Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės gyvenvietėse pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. Kuršių marios nebeteršiamos gyvenviečių nuotekomis. Tai pasiekta atlikus darbus pagal rangos darbų sutartį Nr. V/2004/N10 „Neringos mieto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir plėtra“.

 • 2005 m.

   Sėkmingai atlikti rangos darbų sutarties Nr.V/2005/N24 „Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ darbai. Neringoje renovuota ir naujai paklota 19,2 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytos 8 naujos požeminės nuotekų perpumpavimo stotys.     Sėkmingai įgyvendinus šį vandentvarkos projektą, dabar pagrindinis tikslas- užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.

 • 2011 m.

   Siekiant, kad prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo sistemų būtų prijungta virš 95 % Neringos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų, 2011 m. birželio mėn. pradedami projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje“ darbai. Rangos darbų vertė 8 mln. Lt.

 • Tikimės sėkmingo šio projekto įgyvendinimo ir palankaus Neringos gyventojų požiūrio į UAB „Neringos vanduo“ vykdomus darbus dabar ir ateityje.

Skip to content