Dispečerinė 24/7:

+370 606 04448

El. Paštas:

nvanduo@nvanduo.lt

Prijungimo tvarka

 ŽALIŲJŲ VEJŲ  IR GĖLYNŲ LAISTYMO SISTEMŲ ĮRENGIMO TVARKA (fiziniams  asmenims) 


  1. Fiziniai asmenys, norintys įsirengti vejų ir gėlynų laistymo sistemą, pateikia prašymą UAB „Neringos vanduo“ atsakingo asmens vardu. Prie prašymo pridedamas namo gyventojų, pageidaujančių naudotis sistema, sutikimas.
  2. UAB „Neringos vanduo“ pagal prašymą, paruošia laistymo sistemos pasijungimo projektą.
  3. Asmenys, susimontavę laistymo sistemą(vandens skaitiklį, armatūrą), išsikviečia bendrovės atstovą, skaitiklio užplombavimui ir sistemos pridavimui.
  4. UAB „Neringos vanduo“ sudaro vandens tiekimo sutartį su asmeniu, atsakingu už laistymo sistemos eksploataciją.
  5. Laistymui sunaudotas vandens kiekis apskaitomas pagal įrengto vandens skaitiklio parodymus, išrašant sąskaitą tik už sunaudotą vandenį (be nuotekų). ŽALIŲJŲ VEJŲ  IR GĖLYNŲ LAISTYMO SISTEMŲ ĮRENGIMO TVARKA (juridiniams  asmenims) 


  1. Įmonės ir organizacijos, norinčios įsirengti savo teritorijose laistymo sistemą, pateikia prašymą UAB „Neringos vanduo“.
  2. UAB „Neringos vanduo“, gavusi prašymą išduoda sąlygas laistymo sistemos schemos paruošimui.
  3. Įmonės ir organizacijos pagal suderintą su tiekėju schemą sumontuoja laistymo sistemą su vandens apskaitos mazgu ir iškviečia tiekėją atliktų darbų kokybės įvertinimui.
  4. Atlikus laistymo sistemos montavimo darbus UAB „Neringos vanduo“ su abonentu sudaro laikiną vandens riekimo sutartį (vasaros sezonui).
  5. Vejų ir gėlynų laistymui sunaudotas vandens kiekis apskaitomas pagal įrengto vandens skaitiklio rodmenis, išrašant sąskaitą tik už sunaudotą vandenį (be nuotekų).
Skip to content