Juridiniams asmenims (abonentams)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖ KAINA IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS ABONENTAMS (JURIDINIAMS ASMENIMS)

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2021-07-15  nutarimu Nr.O3E-822 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ perskaičiuotųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurias  Neringos savivaldybės taryba 2021-09-30 sprendimu Nr. T1-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ patvirtino (be pridėtinės vertės mokesčio).

Neringos savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be pridėtinės vertės mokesčio), kuris mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2021 m. lapkričio 01 d.:
Vartotojų grupės
Paslaugos kaina be PVM Eur/m³
Paslaugos kaina su PVM Eur/m³
1
2
3

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:

iš šio skaičiaus:

 

3,02

3,66

  • geriamojo vandens tiekimas

1,58

1,91

  • nuotekų tvarkymas

1,44

1,75

2. Abonentams perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:

iš šio skaičiaus:

 

2,93

3,55

  • geriamojo vandens tiekimas

1,49

1,80

  •  nuotekų tvarkymas

1,44

1,75

3. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

iš šio skaičiaus:

 

3,02

3,66

  •  geriamojo vandens tiekimas
  •  nuotekų tvarkymas

1,53

1,85

1,53

1,85

4. Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

iš šio skaičiaus:

 

2,95

3,57

  •  geriamo vandens tiekimas

1,50

1,82

  • nuotekų tvarkymas

1,45

1,75

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis pagal apskaitos prietaiso diametrą:
Kaina Eur, be PVM
apskaitos prietaisui/mėn
Kaina Eur, su PVM
apskaitos prietaisui/mėn
-kai apskaitos prietaiso Ø15, buitinis

 

0,57

0,69

-kai apskaitos prietaiso Ø15, įvadinis

 

1,77

2,14

-kai apskaitos prietaiso Ø20, buitinis

 

0,68

0,82

-kai apskaitos prietaiso Ø20, įvadinis

 

2,42

2,93

-kai apskaitos prietaiso Ø25, įvadinis

 

2,51

3,04

-kai apskaitos prietaiso Ø32, įvadinis

 

3,26

3,94

-kai apskaitos prietaiso Ø40, įvadinis

 

5,26

6,36

-kai apskaitos prietaiso Ø50, įvadinis

 

33,45

40,47

DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį – 3,16 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir galios iki 2021  m. sausio 31 dienos.