Juridiniams asmenims (abonentams)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖ KAINA IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS ABONENTAMS (JURIDINIAMS ASMENIMS)


Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2021-07-15  nutarimu Nr.O3E-822 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ perskaičiuotųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurias  Neringos savivaldybės taryba 2021-09-30 sprendimu Nr. T1-158 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ patvirtino (be pridėtinės vertės mokesčio).


Neringos savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be pridėtinės vertės mokesčio), kuris mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio. Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kainos nuo 2021 m. birželio 1d.

 Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kainos nuo 2021 m. lapkričio 1d.DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

 

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį – 3,16 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir galios iki 2021  m. sausio 31 dienos.