Informacija vartotojams

Prašymai, formos

  1. Prašymo vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo techninėms sąlygoms gauti forma.
  2. Sutartis su individualaus gyvenamo namo savininku forma.
  3. Sutartis su daugiabučio gyvenamo namo buto ar kitų patalpų savininku forma.