Informacija vartotojams

Fiziniams asmenims (vartotojams)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖ KAINA IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS VARTOTOJAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2020-09-03  nutarimu Nr.O3E-806 „Dėl uždarosios akcinės bedrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurias  Neringos savivaldybės taryba 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-141 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ patvirtino (be pridėtinės vertės mokesčio). 

Neringos savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be pridėtinės vertės mokesčio), kuris mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

 

 Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2020 m. lapkričio 1d.

  Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2021 m. birželio 1d.

  

                   Sąskaitų apmokėjimas

Sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas galima apmokėti AB „Swedbank“, AB „Šiaulių bankas“, Luminor Bank AS, AB SEB bankas, AB „Lietuvos paštas“, UAB “Perlas Finance” ir per mobiliąją programėlę Perlas Go, AB “Lietuvos spauda” kioskuose, prekybos centro „Maxima“ kasose, bei naudojantis elektroninėmis sistemomis “Viena sąskaita” ir "Ignitis savitarnos svetainė". Internetinėje banko sistemoje sąskaitas galima apmokėti pasirinkus „ĮMOKOS IR MOKESČIAI“ ir mūsų įmokos kodą 450.

 

    DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

 Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį - 3,16 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir galios iki 2021  m. sausio 31 dienos.