Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS  2021-2023 METŲ PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021-2023 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠAS

 PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus

                                                                                        2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.18

 

 PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIAMAS ASMUO BŪTŲ PRIVALOMAI TIKRINAMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, SĄRAŠAS      

Eil.Nr.

 Pareigybės pavadinimas

1

direktorius

2

direktoriaus pavaduotojas gamybai

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas